Zakład Ochrony Mienia "EDAR" Sp. z o.o. rozpoczął swą działalność w 1993 roku jako Zakład Ochrony Mienia "EDAR" Sp z o.o. na podstawie koncesji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji nr K-2590/92. Od dnia 22 lipca 1996 r. spełnia warunki określone dla Zakładu Pracy Chronionej.

Po reorganizacji w styczniu 2001 r. firma przekształciła się w Zakład Ochrony Mienia "EDAR" Sp z o.o. działający na podstawie przepisów Kodeksu Handlowego oparciu o koncesję MSWiA nr L-0047/01 z dnia 22.02.2001 r. Zakład Ochrony Mienia "EDAR" Sp z o.o. jest zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000003571 i jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w PZU S.A. Świadczy usługi ochrony osób i mienia na terenie całego kraju.