Usługi ochrony przystosowujemy ściśle do wymagań stawianych przez naszych klientów uwzględnieniem specyfiki obiektu i przewidzianych zagrożeń. W wyniku analizy zagrożeń potrzeb klienta przygotowujemy wstępny plan ochrony obiektu uwzględniający niezbędne środki zabezpieczenia technicznego ochrony fizycznej ograniczające do minimum ryzyka wystąpienia przestępstw przeciwko mieniu i ryzyko powstania szkód. Wsród usług ochrony świadczonych przez Zakład Ochrony Mienia "EDAR" Sp z o.o. należy wymienić: