Realizowana poprzez system posterunków stałych i doraźnych oraz patrole. W każdym przypadku do realizacji zadań związanych z ochroną fizyczną wyznaczani zostają odpowiednio dobrani pracownicy posiadający wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, wyposażeni w odpowiednie środki techniczne, jednolite umundurowanie oraz środki przymusu bezpośredniego. Przy realizacji usług ochrony osób i mienia stosowany jest w pełni szczelny i bezpieczny system łączności radiowej. Ze względów bezpieczeństwa jednakże w łączności radiowej stosowany jest system kryptonimów i haseł, uniemożliwiający identyfikację obiektów i jednostek w razie przechwycenia fragmentu komunikacji radiowej przez osoby trzecie.