Realizowana w postaci ochrony ruchomej (towarzyszącej osobie chronionej) lub ochrony stacjonarnej w miejscu zamieszkania lub pobytu. Podstawowym zadaniem jest niedopuszczenie do niepożądanego kontaktu osoby chronionej z osobami trzecimi, a w razie takiego kontaktu - na zapobieganiu uszczerbkowi na zdrowiu osoby chronionej. Obejmuje również udzielanie pomocy w wypadkach losowych lub w przypadku, gdy osoba chroniona poniesie szkodę na zdrowiu. Pracownicy przydzielani do służby w ochronie osobistej są przeszkoleni w zakresie ratownictwa medycznego.