Konwojowanie wartości pieniężnych oraz materiałów niebezpiecznych (w tym wybuchowych) odbywa się na podstawie przepisów określonych w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 września 2010 roku (Dz. U. 2016, POZ.793). Konwojowanie powierzane jest odpowiednio dobranym pracownikom posiadającym uprawnienia ADR oraz właściwe przygotowanie psychofizyczne. Zakład Ochrony Mienia „EDAR” Sp. z o.o. posiada specjalistyczne samochody przystosowane do przewozu wartości pieniężnych oraz materiałów niebezpiecznych. Wszyscy konwojenci uzbrojeni są w broń odpowiednią do wykonywanych zadań i wyposażeni w środki ochrony osobistej w postaci hełmów kevlarowych i kamizelek kuloodpornych z wkładami ceramicznymi.