Profesjonalnie przeszkolony zespół doświadczonych pracowników Zakładu zabezpiecza imprezy masowe zarówno "bezpieczne" jak i "szczególnego ryzyka" oraz opracowuje szczegółowe Plany zabezpieczenia imprezy w porozumieniu z zarządem i służbami obiektu, na terenie którego ma się odbywać impreza