Dobrani pracownicy posiadający wpis na listę kwalifikowanych pracowników zabezpiecznia technicznego są profesjonalnie przeszkoleni w zakresie projektowania, wykonywania i uruchamiania systemów alarmowych, systemów telewizji przemysłowej, systemów kontroli dostępu, systemów kontroli czasu pracy oraz systemów zabezpieczeń mechanicznych (szlabany, bramki, śluzy).W ramach usług oferowany jest serwis, konserwacja oraz modernizacja istniejących systemów zabezpieczeń technicznych.